طراحی و پیاده سازی سامانه مصفا

توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات همانند سایر حوزه ها نیازمند همگرایی و هماهنگی همه کنشگران و ذی نفعان است که این مهم از گذر وضع سیاست ها،راهبردها،قوانین و مقررات تحقق می یابد. در کشور ما مهمترین معضلی که گریبان پیشرفت پایدار حوزه های مختلف را گرفته، تعدد و تنوع مراجع سیاستگذار،راهبردگزین و قانونگذار است؛ به ویژه آنکه عمده مصوبات و تصمیمات متخذه از سوی ایشان با یکدیگر تعارض های گوناگون ماهوی و شکلی دارند که باعث سردرگمی کنشگران و ذی نفعان شده است. برای حل این موضوع راهکاری به سازمان فناوری اطلاعات ایران تحت عنوان "سامانه مصفا- مصوبات فناوری اطلاعات و ارتباطات" ارائه شد. این سامانه در نسخه وب و اپ توسعه یافته و هدف از طراحی و پیاده سازی آن، ایجاد بانک اطلاعاتی مصوبات و تصمیمات ناظر بر ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده است. دستاوردهای حاصل شده از طراحی این سامانه عبارتند از: تهیه نسخه دیجیتالی ، انتشار نرم افزار کاربردی و راه اندازی درگاه برخط از مصوبات و تصمیمات؛ همچنین ایجاد بستر مناسب جهت تنقیح قوانین و مقررات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات. عمده فعالیت هایی که به منظور طراحی و راه اندازی این سامانه انجام شد عبارتند از: فاز اول: نهایی سازی فهرست موضوعات پروژه(شامل فهرست واژگان کلیدی دربردارنده مصوبات، فهرست نهادهای صلاحیتدار واضع مصوبات) | فاز دوم: شناخت منابع مصوبات | فاز سوم: گردآوری مستندات مصوبات( حوزه های فناوری اطلاعات، ارتباطات)| فاز چهارم: تدوین ترمینولوژی حقوقی مصوبات(واژه نامه ها)| فاز پنجم: طراحی و پیاده سازی پایگاه اطلاع رسانی،کتاب دیجیتالی مصوبات در دو نسخه Android و Ios

طراحی و پیاده سازی برنامه موبایل مصفا

با هدف افزایش راه های ارتباطی با سامانه مصفا و نیز افزایش کارایی آن برای کاربران نهایی و استفاده کننده، نسخه موبایل سامانه مصوبات فناوری اطلاعات و ارتباطات طراحی و پیاده سازی شده است. این پلتفرم در دو نسخه Android و Ios برای استفاده کاربران نهایی و با ویژگی های فوق ارائه شده است: کاربران نهایی امکان ثبت نام و ورود ،مشاهده درختواره مصوبات و قوانین، استفاده از کتاب دیجیتال ،دسترسی به پروفایل کاربری و جستجوی پیشرفته در قوانین و مصوبات را دارند. سایر کاربران (دستگاهی) در صورت ورود به اپ، صرفا به امکاناتی که کاربران نهایی در اختیار دارند، دسترسی خواهند داشت؛ امکان درج قوانین و مصوبات و ویرایش آنها صرفا از طریق نسخه وب سامانه مصفا فراهم شده است.

طراحی و پیاده سازی درگاه اطلاع رسانی سامانه مصفا

سامانه اطلاع رسانی مصفا با هدف ارائه اطلاعات پیرامون مصوبات و قوانین ارائه شده توسط سازمانها،دستگاه ها و وزارتخانه ها در حوزۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات طراحی و راه اندازی شده و جامعه هدف آن، کاربران عمومی و تخصصی می باشند. برای کار با درگاه، 4 گروه کاربری در نظر گرفته شده که هریک دسترسی های متفاوتی به بخش های درگاه دارند. برخی از امکانات و بخش های درگاه اطلاع رسانی مصفا عبارتند از: سمت ادمین: مدیریت کاربران، مدیریت مصوبات،مدیریت کامنت ها، مدیریت تیکت ها، مدیریت آمار بازدید، ارسال Notify و ...| سمت کاربران نهایی: گفتگوی آنلاین، ارسال نظر بر روی مصوبات، افزودن به علاقه مندی ها، اشتراک در صفحات اجتماعی،جستجوی پیشرفته،استفاده از صندوق تیکت و گزارش مشکلات و ...

برای موفقیت اقدام کنید

اگر مأموریت دارید تا تأثیر بگذارید، ما مفتخریم به شما کمک کنیم و درباره فرآیند پیاده‌سازی یک پروژه اطلاعات بیشتری در اختیار شما بگذاریم.