جشنواره وب ایران

تندیس از ششمین دوره جشنواره وب و موبایل ایران

گواهینامه‌های سیستم مدیریت کیفیت

استاندارد ISO 9001 مدیریت کیفیت
استاندارد ISO 14001 مدیریت محیط زیست

تندیس مدیر برتر

تندیس مدیر برتر از موسسه خانه مدیران

گواهینامه‌های سیستم مدیریت خدمات فناوری و اطلاعات و کیفیت

استاندارد ISO 20000 مدیریت خدمات فناوری اظلاعات
استاندارد IMS سیستم مدیریت کیفیت

گواهینامه صلاحیت خدمات انفورماتیکی

گواهینامه‌ صلاحیت خدمات انفورماتیکی (رتبه بندی)
از سال ۱۳۹۱

گواهینامه های سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و مدیریت پروژه

استاندارد ISO 27001 مدیریت امنیت اطلاعات
استاندارد ISO 21500 مدیریت پروژه

مجوز عضویت در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور

عضو نظام صنفی رایانه‌ای کشور
از سال ۱۳۹۰

گواهینامه ایمنی و سلامت

استاندارد ISO 45001 ایمنی سلامت

سپاسنامه‌ی Kotra

سپاسنامه‌ی راهکارهای هوشمند نرم‌افزار ایران و کره‌ جنوبی
از شرکت Posco Kotra

انجمن انفورماتیک ایران

عضو انجمن انفورماتیک ایران
از سال ۱۳۹۰

نشان عالی مدیر سال

نشان عالی مدیر سال از پنجمین اجلاس سراسری
وزارت صنعت، معدن و تجارت

رضایتمندی مشتری

لوح و گواهینامه رضایتمندی مشتری از سومین مجمع ملی رهبران مشتری مدار
وزارت صنعت، معدن و تجارت

امنیت فناوری اطلاعات (افتا)

گواهینامه امنیت فناوری اطلاعات
از سازمان فناوری و اطلاعات ایران

سپاسنامه تعالی سازمانی

سپاسنامه تعالی سازمانی از موسسه خانه مدیران

برای موفقیت اقدام کنید

اگر مأموریت دارید تا تأثیر بگذارید ، ما دوست داریم به شما کمک کنیم و درباره نحوه شروع یک پروژه اطلاعات بیشتری در اختیار شما بگذاریم