طراحی و پیاده‌سازی سامانه مدیریت ماموریت‌های ایفا

از آنجاکه دنـیای تجارت با دنیای تکنولوژی همگام شده است، ایجاد و نگهداری اطلاعات تجاری بیش از پیش اهمیت دارد؛ از طرفی اجرایی شدن فرایندهای داخل یک سازمان که دغدغۀ اصلی مدیران امروزی است، به سیستم های نرم افزاری وابسته شده است. چنین تحولاتی در حوزۀ نرم افزار و استقبال ویژه از کاربرد های آن، به همراه اهمیت یکپارچگی و مدیریت اطلاعات در سازمان ها باعث شد تیم توسعه نرم افزار داده پرداز راهکار خود را به صورت اختصاصی به هلدینگ ستاد اجرایی فرمان امام با هدف مدیریت ماموریت ها تحت عنوان "ایفــــا" ارائه دهد. (ستاد اجرایی فرمان امام سازمانی ست حکومتی که در دو حوزۀ اصلی امور خیریه و بخش اقتصادی فعالیت میکند؛ گروه توسعه اقتصادی تدبیر وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام وظیفۀ مدیریت بهینۀ سرمایه گذاری ها و حضور موثر در عرصۀ فعالیتهای جدید اقتصادی را بر عهده دارد. ) سامانه مدیریت ماموریت های خارج از کشور تدبیر، سیستمی متمرکز، تحت وب و مستقر در بستر اینترانت، سفارشی و فرایند محور است که دستاوردهای فوق را به همراه داشته است: سرعت بخشیدن به فرایندهای اجرایی سازمان، اجرای کامل و دقیق دستورالعمل های اجرایی و فرایندهای سازمان،ارائه گزارش های مدیریتی و آماری در رابطه با اجرای دستورالعملهای سازمان،ایجاد بانک های اطلاعاتی کاربردی،تعریف گروه های کاری نامحدود با سطوح دسترسی،تعریف فرایندهای اجرایی به صورت نامحدود،مجهز به سیستم اطلاع رسانی پیامکی،مجهز به سیستم اطلاعات جغرافیایی،مجهز به تقویم سالیانه شمسی و میلادی

طراحی و پیاده‌سازی سامانه ارزیابی عملکرد مدیران

عملکرد کارکنان یک سازمان بنا به اهداف متفاوت همواره از دغدغه های مدیران منابع انسانی می باشد. صلاحیت، خصوصیات، کیفیت، مهارت، ظرفیت و پتانسیل بالقوه‌ی کارکنان از جمله مواردی است که هر مدیری می بایست در لحظه به آن دسترسی داشته و مورد سنجش قرار بدهد. از سوی دیگر بر اساسِ نظامِ ارزیابی عملکرد، بهترین کارکنان سازمان مشخص شده و پاداش می‌گیرند تا این انگیزه‌ی پیشرفت در سایرین نیز تقویت شود. اما الگوهای کهنه و قدیمیِ ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان ها امروزه دیگر پاسخگوی نیاز مدیران نیست. بنابراین الگوهای قدیمی می بایست جای خود را به راهکارهای هوشمندانه مدرن بدهند. سامانه ارزیابی شایستگی با عملکردی منحصر به فرد و ویژگی های کاربردی و خاص، هم اکنون در اختیار گروه توسعه اقتصادی تدبیر قرار داده شده که بازدهی بالای آن برای مدیر منابع انسانی این هلدینگ مشهود است. این سامانه در دل خود تمامی استانداردهای ارزیابی عملکرد را داشته و با تولید نتایج ارزیابی در سطح مدیران و کارمندان سازمانها، دغدغه مدیران منابع انسانی را در انجام وظایفشان مرتفع نموده است. از امکانات و ویژگی های این سامانه عبارتند از: قابلیت ارزیابی عملکرد کارکنان به روشِ نفر به نفر( مدیر، همرده و زیردست)، قابلیت تمرکز اسناد و فرم های ارزیابی عملکرد در سامانه، قابلیت نمایش عملکرد کلی تکمیل فرم ها در قالب نمودار، قابلیت نمایش روزانه تکمیل فرم ها در قالب نمودار، قابلیت تولید و ارائه نتایج ارزیابی به مدیر منابع انسانی، قابلیت بارگزاری نتایج ارزیابی برای ارزیابی شوندگان و ارزیابی کنندگان، قابلیت تهیه خروجی اکسل از سامانه، قابلیت دسترسی سریع به لیست ارزیابی شوندگان، قابلیت خودارزیابی مدیران توسط سامانه

پشتیبانی و نگهداری سامانه‌های سفارشی

سازمان هایی که به دنبال تداوم کیفیت سیستم های نرم افزاری خود هستند، ضرورت پشتیبانی از نرم افزار و سیستم های وابسته به آن را به خوبی می دانند. این نیاز مهم را مهندسین فناوری اطلاعات و متخصصین دوآپس در مشتریان درک نموده تا پشتیبانی و نگهداری سیستم ها به موقع و اصولی انجام شود. داده پرداز به موازات طراحی سامانه های سفارشی گروه توسعه اقتصادی تدبیر، خدمات پشتیبانی و نگهداری نیــز با SLA مشخص ارائه نموده است؛ در طی فرایند توسعه و پشتیبانی نرم افزار به این سازمان بزرگ کمک کردیم تا پروسۀ تحویل، استقرار، توسعه، امنیت و نگهداری همۀ سیستم ها را با معماری خدمات میکروسرویس بدست آورند و در نتیجه اهداف تجاری سازمان طی این فرایند محقق گردد.

برای موفقیت اقدام کنید

اگر مأموریت دارید تا تأثیر بگذارید، ما مفتخریم به شما کمک کنیم و درباره فرآیند پیاده‌سازی یک پروژه اطلاعات بیشتری در اختیار شما بگذاریم.