توسعه زیرساخت سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام)

سازمان بورس ایران به منظور ارائۀ سرویس های بازار سرمایه به مردم کشور، سامانۀ سجام را راه اندازی کرده است. مشتریانِ بازار بورس، از طریق این سامانه، اطلاعات خود را به سیستم داده و پس از آن مراحلِ احراز هویت ایشان انجام خواهد شد. دغدغۀ این اقدام، مراجعۀ تعدادِ بسیار زیادی کاربر به سامانه برای ثبت نام بود! داده پرداز برای این مشکل، راهکاری اساسی در نظر گرفت و پیشنهاد آن را به سازمان بورس ایران ارائه نمود.در حال حاضر اقدامات زیرساختیِ بسیار پیشرفته ای انجام شده که با مراجعۀ میلیونی کاربران به سامانه، مشکلی پیش نیاید. داده پرداز بستری را فراهم نموده تا در هر لحظه، 100هزار کاربر، به طورِ همزمان بتوانند در سامانه سجام ثبت نام کنند و اطلاعات خود را برای احراز هویت و سجامی شدن، ثبت کنند.

راه اندازی زیرساخت "های کانکارنسی" در سامانه ثبت نام سجام

سازمان بورس ایران به منظور ارائۀ سرویس های بازار سرمایه به مردم کشور، سامانۀ سجام را راه اندازی کرده است. مشتریانِ بازار بورس، از طریق این سامانه، اطلاعات خود را به سیستم داده و پس از آن مراحلِ احراز هویت ایشان انجام خواهد شد. دغدغۀ این اقدام، مراجعۀ تعدادِ بسیار زیادی کاربر به سامانه برای ثبت نام بود! داده پرداز برای این مشکل، راهکاری اساسی در نظر گرفت و پیشنهاد آن را به سازمان بورس ایران ارائه نمود.در حال حاضر اقدامات زیرساختیِ بسیار پیشرفته ای انجام شده که با مراجعۀ میلیونی کاربران به سامانه، مشکلی پیش نیاید. داده پرداز بستری را فراهم نموده تا در هر لحظه، 100هزار کاربر، به طورِ همزمان بتوانند در سامانه سجام ثبت نام کنند و اطلاعات خود را برای احراز هویت و سجامی شدن، ثبت کنند.

برای موفقیت اقدام کنید

اگر مأموریت دارید تا تأثیر بگذارید، ما مفتخریم به شما کمک کنیم و درباره فرآیند پیاده‌سازی یک پروژه اطلاعات بیشتری در اختیار شما بگذاریم.