طراحی و پیاده‌سازی پرتال رسمی مجری ساختمانها

پرتال رسمی بزرگترين سازمان تخصصی در احداث ساختمانهای دولتی/عمومی در کشور، درگاهی است واحد برای دسترسی به اطلاعات، خدمات، پروژه ها و مناقصات وزارت راه و شهرسازی با امکانات پیشرفته و فناوری های جدید. یکی از بخش های کاربردی این درگاه بخش حساب کاربری است تا دسترسی به اطلاعات با استفاده از مکانیزم تعیین سطوح دسترسی مدیریت شود. گردش کاربران در درگاه به این صورت است که کاربران چه خود اقدام به ثبت نام کرده باشند چه ادمین ثبت نام آنها را نهایی کرده باشد پس از ورود می‌توانند بسته به سطح دسترسی از قبل تعیین شده نسبت به مشاهده و تکمیل اطلاعات ثبت‌شده و همچنین اطلاعاتی که "کاربر ادمین" بنا به صلاحدید خود از بخش‌های دیگر به کاربران نهایی تخصیص داده دسترسی داشته باشند. این پرتال به صورت ریسپانسیو طراحی شده و مجهز به معماری بانک اطلاعاتی یکپارچه ای است که مهمترین ویژگی آن، سهولت دسترسی به اطلاعات به لحاظ دسته بندی های متناسب مطالب می باشد.

پشتیبانی و نگهداری پرتال

سازمان هایی که به دنبال تداوم کیفیت سیستم های نرم افزاری خود هستند، ضرورت پشتیبانی از نرم افزار و سیستم های وابسته به آن را به خوبی می دانند. این نیاز مهم را مهندسین فناوری اطلاعات و متخصصین دوآپس در مشتریان درک نموده تا پشتیبانی و نگهداری سیستم ها به موقع و اصولی انجام شود. داده پرداز به موازات طراحی پرتال رسمی Cobi.ir ، خدمات پشتیبانی و نگهداری با SLA مشخص ارائه نموده است؛ در طی فرایند توسعه و پشتیبانی نرم افزار به این سازمان بزرگ کمک کردیم تا پروسۀ تحویل، استقرار، توسعه، امنیت و نگهداری همۀ سیستم ها را با معماری خدمات میکروسرویس بدست آورند و در نتیجه اهداف تجاری سازمان طی این فرایند محقق گردد.

برای موفقیت اقدام کنید

اگر مأموریت دارید تا تأثیر بگذارید، ما مفتخریم به شما کمک کنیم و درباره فرآیند پیاده‌سازی یک پروژه اطلاعات بیشتری در اختیار شما بگذاریم.