رابط برنامه‌نویسی یا API چیست؟

Api

در واقع API یا Application Programming Interface یک واسطه نرم افزاری است که به دو برنامه اجازه می دهد تا با یکدیگر صحبت کنند.

هر بار که از برنامه ای مانند Facebook استفاده می کنید، پیام فوری ارسال می کنید یا وضعیت آب و هوای تلفن خود را بررسی می کنید، از یک API استفاده می شود.
به طور کلی می‌توان واژهٔ Interface را به «فصل مشترک» در فارسی ترجمه کرد، می‌توان گفت که API فصل مشترکی مابین دو نرم‌افزار یا اپلیکیشن است (نیاز به توضیح است که در این بحث واژگانی همچون نرم‌افزار، اپلیکیشن، سیستم و … می‌توانند به جای یکدیگر استفاده شوند و تفاوت معنایی خاصی ندارند).
تصور کنید که در یک میز در یک رستوران نشسته اید و یک منوی انتخابی برای سفارش در نظر دارید. آشپزخانه بخشی از یک “سیستم” است که سفارش شما را آماده می کند.
آنچه مورد نیاز است ، ایجاد یک پیوند برای برقراری سفارش شما به آشپزخانه و تحویل غذای شماست. همان جا است که پیشخدمت یا API وارد می شود.

پیشخدمت درخواست یا سفارش شما را می گیرد و به آشپزخانه ارسال می کند. سپس گارسون پاسخ دریافت شده یا همان غذا را از آشپزخانه را به شما تحویل می دهد.
امروزه API ها چنان ارزشمند شده اند که بخش عمده ای از درآمد بسیاری از تجارت ها را تشکیل می دهند. شرکت های بزرگی مانند گوگل ، eBay ، Salesforce.com ، آمازون و اکسپدیا تنها تعدادی از شرکت هایی هستند که از API های خود درآمد کسب می کنند.