بدترین رمزهای عبور سال ۲۰۲۰

پیشرفت تکنولوژی و به خطر افتادن امنیت

طبق فهرست NordPass، پنج نمونه از بدترین رمزهای عبور از نظر امنیت که در سال ۲۰۲۰ کار بران اینترنت استفاده کردند به‌ترتیب عبارت‌اند از: ۱۲۳۴۵۶، ۱۲۳۴۵۶۷۸۹، picture1، Password و ۱۲۳۴۵۶۷۸.

جالب است بدانید که به‌غیر از picture1، برای ورود به حسابی که از دیگر رمزهای یاد‌شده استفاده می‌کند، به کمتر از یک ثانیه زمان نیاز است که همین باعث می شود آنها در دسته بدترین رمزهای عبور قرار بگیرند.

بعضی فکر می‌کنند که اگر رمزعبور بسیار آسانی روی حساب خود قرار دهند، هکرها نمی‌توانند به آن‌ نفوذ کنند؛ در‌صورتی‌که این عقیده کاملا نادرست است.

اکنون در عصری هستیم که برای نفوذ به حساب‌ها از ابزارهای مختلفی استفاده می‌شود که می‌توانند در یک ثانیه چندین رمزعبور مختلف را امتحان کنند و در اکثر مواقع، هکرها خود به‌صورت دستی این کار را انجام نمی‌دهند؛ درنتیجه برای رسیدن به رمزعبوری مانند ۱۲۳۴۵۶۷۸ به صرف زمان زیادی نیاز نیست.