خدمات هاستینگ

داده پرداز بستری مناسب برای پشتیبانی وب سایت های PHP و HTML، بانك اطلاعاتی MySql، پرتالها، انجمنها و CMSهای آماده نظیرMambo, Vbulletin, Xoops, IPB, PhpBB, PHPNuke, Movable Type WordPress بر روی سرور های لینوکس و همینطور ایجاد امکانات لازم برای ارائه خدمات به وب سایتهای ASP ،Html ، .Net1&2 ،JSP و بانك اطلاعاتی SQL Server 2000 و Microsoft Access بر روی سرورهای ویندوز جهت ارائه سرویس های پرسرعت و امن میزبانی وب, فراهم آورده است.
خط فاصله

حجم و پهنای باند و تعرفه های سرور لینوکس

Panel Name Space Bandwidth Email Box Price Order
DpL1 30MB 1.5GB Unlimited 330000 Rial domain cart
DpL2 50MB 5GB Unlimited 605000 Rial domain cart
DpL3 100MB 10GB Unlimited 1100000 Rial domain cart
DpL4 200MB 20GB Unlimited 1650000 Rial domain cart
DpL5 500MB 50GB Unlimited 2530000 Rial domain cart
DpL6 1000MB 100GB Unlimited 3850000 Rial domain cart
DpL7 3000MB 250GB Unlimited 5160000 Rial domain cart
DpL8 5000MB 250GB Unlimited 7370000 Rial domain cart

حجم و پهنای باند و تعرفه های سرور ویندوز

Panel Name Space Bandwidth Email Box Price Order

جدول تخفیف سرویس های هاستینگ

پنل سال اول سال دوم سال سوم سال چهارم سال پنجم
تخفیف 0% 10% 15% 20% 25%
330000 Rial 297000 Rial 280500 Rial 264000 Rial 247500 Rial