چند رسانه ای

عادات مربوط به خواندن ,گوش دادن و تماشا کردن به سرعت در حال تغییر هستند و به سمت عادات دیجیتال حرکت می کنند.بهترین راه برای جذب مخاطبان جدید و حفظ مخاطبان از طریق کاتالوگ ,بروشور و رزومه ,استفاده از راه کار مستندات الکترونیک داده پرداز است. این راهکار به شما ارزشی مضاعف می بخشد و شما می توانید به صورت آنلاین و جذاب مستندات خود را در اختیار کاربران قرار دهید.خوانندگان این مستندات (مجله,رزومه,کاتالوگ,بروشور) از مساعدت شما در حفظ محیط زیست قدردانی خواهند کرد زیرا هیچ درختی برای معرفی شما قطع نشده است.