12 بهمن 1399
time

نحوه ساخت جدول زمانی پروژه وب سایت

یکی از مشکل‌ترین وظایف شرکت‌ها، پیش‌بینی مدت زمان ساخت و راه‌اندازی وب‌سایت جدید می‌باشدالبته علت اصلی تصمیم شرکت‌ها برای باز طراحی سایتشان، عدم دستیابی به اهداف […]
5 اسفند 1399
Manager

۹ ویژگی یک مدیر خوب که همیشه در یادمان می مانند

آیا مدیر خوبی بودن کار راحتی است ؟ مدیر بودن همان اندازه که جذاب به نظر می رسد ، باعث خواهد شد که فشار و مسئولیت […]