12 بهمن 1399

نحوه ساخت جدول زمانی پروژه وب سایت

یکی از مشکل‌ترین وظایف شرکت‌ها، پیش‌بینی مدت زمان ساخت و راه‌اندازی وب‌سایت جدید می‌باشدالبته علت اصلی تصمیم شرکت‌ها برای باز طراحی سایتشان، عدم دستیابی به اهداف […]
5 اسفند 1399

۹ ویژگی مدیر خوب که همیشه یادمان می‌ماند

آیا مدیر خوبی بودن کار راحتی است ؟ مدیر بودن همان اندازه که جذاب به نظر می رسد ، باعث خواهد شد که فشار و مسئولیت […]